09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken in/met verontreinigde grond
Introductie

Bij werken in verontreinigde grond is het belangrijk dat iedereen die het werk uitvoert, bekend is met de risico's. Je moet ook weten welke maatregelen je moet treffen als de grond verontreinigd is.

Voordat je gaat graven in de grond, moet je altijd op de hoogte zijn van de kwaliteit van de grond. Als dat niet bekend is dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Binnen Van Wijnen kan de afdeling Bodemspecialismen je hierbij helpen en adviseren. In deze toolbox gaan we de risico's behandelen en natuurlijk de maatregelen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen door het werken in/met verontreinigde grond.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Hoe weet je of de grond waarin je werkt verontreinigd is?

Door de grond te (laten) onderzoeken:

 • De opdrachtgever moet informatie aanleveren over de kwaliteit van de grond;
 • Als die informatie er niet is dan moet de kwaliteit van de grond worden onderzocht;
 • Dit onderzoek kan ook door Van Wijnen (Bodemspecialismen) worden uitgevoerd;
 • Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de risico's worden ingeschat.

De kwaliteit van de grond wordt geclassificeerd in drie verontreinigingsklassen:

 • Schoon gebied;
 • Basisklasse;
 • T- en F-klassen.

T- en F klassen verontreinigde grond betekent dat de aard van de verontreiging zodanig ernstig is dat de werkzaamheden door Bodemspecialismen moeten worden uitgevoerd.

Basisregels voor het werken in/met (verontreinigde) grond

 • Was altijd eerst je handen als je met (verontreinigde) grond gewerkt hebt,
 • Ga NOOIT met vuile schoenen en vuile kleding de keet in;
 • Ga NOOIT met vuile kleding in een voertuig zitten;
 • Je mag NIET eten, drinken en roken op de werkplek;
 • Was altijd eerst je handen voordat je gaat eten.

In de afbeelding hieronder zie je de persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet dragen en hoe je ermee moet omgaan als je ze gebruikt hebt. Dit is afhankelijk van de verontreinigingsklasse van de grond.


  Ondanks dat de bodem is onderzocht kan het zijn dat je onverwacht nog een verontreiniging aantreft.

  Bijvoorbeeld:

  • Asbestcementleiding;
  • Asbestnest;
  • Ondergrondse tank;
  • Vuilstort;
  • Kleine olieveronteinigingen;
  • Grondwaterverontreinigingen.

  Tref je onverwachte vervuiling aan of denk je dat de grond vervuild is, meld dit aan je leidinggevende. Hij zal contact opnemen met de afdeling Bodemspecialismen.

  Als je het vermoeden hebt dat je in contact bent gekomen met schadelijke stoffen uit de grond, meld dit aan je leidinggevende en het ASC (Arbo Service Centrum). Het ASC zal ervoor zorgen dat er binnen 24 uur door de ArboUnie bloed,- en urinemonsters worden genomen.