A.B.
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Beton storten
Introductie

Deze toolbox richt zich op de risico`s die voor kunnen komen bij het storten van beton. Beton is een bijna niet weg te denken product op een bouw­plaats en wordt in verschillende samenstellingen en kwaliteiten gemaakt en geleverd. Eén van de bestanddelen is cement wat zorgt voor een aantal risico`s. Het storten van beton wordt vaak met een kubel of met een pomp gedaan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Storten met de Kubel

 • Kans op verkeerd aanslaan van de kubel;
 • Het begeven van de kubel;
 • Kans op uitglijden over spoelwater of uitgeharde betonresten;
 • Kans op lekkend cement op mens of materiaal;
 • Risico op het omvallen van de kraan;
 • Geraakt worden door de kubel;
 • Te snel legen van de kubel;
 • Te zwaar belasten van de kraan.


Storten met de Pomp

 • Fysieke belasting;
 • Verstopte slang;
 • Risico op het omvallen van de pompwagen;
 • Verkeerd gebruik.


Risico`s bij het werken met beton

 • Cement kan zorgen voor irritaties in de ogen en op de huid. Zoals Cementeczeem of Cementbrand;
 • Allergische reacties;
 • In droge vorm ook kans op aandoeningen van de luchtwegen zoals astma en bronchitis;
 • Bij inname via de mond is er kans op irritaties in het maagdarmkanaal.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Welke maatregelen moet je nemen?

 • Zorg voor een daadkrachtige vlakke ondergrond. Denk hierbij ook aan de weg naar de bouwplaats;
 • Houd rekening met stempel afstanden en belastingen;
 • Zorg voor goede afzettingen van het gebied;
 • Wrijf niet met vieze handschoenen in de ogen;
 • Gebruik handschoenen, veiligheidsbril, laarzen en de juiste kleding.


Met de kubel

 • Houd rekening met de belastingen en de belastbaarheid;
 • Zorg ervoor dat de kubel gelijkmatig wordt geleegd. Anders kan er een te grote verandering zitten in de belasting van de kraan;
 • Gebruik een kubel die bedienbaar is vanaf de werkvloer;
 • Zorg ervoor dat je weet hoe je moet werken met een kubel;
 • Spoel de kubel na gebruik af met water, om verharding in de kubel te voorkomen;
 • Zorg voor juiste communicatie tussen mixerchauffeur, kraanmachinist en stortploeg.


Met de betonpomp

 • Houd rekening met de belastingen en de belastbaarheid;
 • Zorg voor een pomp met het juiste bereik om fysieke belasting te beperken;
 • Wissel elkaar af om fysieke belasting te beperken;
 • Het ondereinde van de slang mag niet te zwaar zijn. Om fysieke belasting te beperken;
 • Het gehele buizenstelsel van de betonpomp moet leeg en schoon zijn. Bij verharding van het beton in de pomp kan dit zorgen voor verstoppingen en schokkerige bewegingen van de slang.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bespreek met elkaar het volgende:

 1. Ik ben nu op de hoogte van de risico`s rondom het storten van beton.
 2. Is er op de bouwplaats voldoende ruimte voor de betonwagen om zich goed te positioneren en weg te rijden?
 3. Ik gebruik de juiste beschermingsmiddelen bij het storten van beton.