11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Aanvullende middelen i.v.m. Corona
Introductie

'Besmetting met het Coronavirus’ is een aanvullend risico op de bouwplaats. We moeten vaststellen wat passende maatregelen zijn.

Bij het zoeken naar beheersmaatregelen dienen we de route te volgen die de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving daarvoor aangeeft; de zgn. arbeidshygiënische strategie. Dat houdt in:

 1. Risico’s bij de bron wegnemen: In het geval van het Coronavirus is het wegnemen van de bron voor Van Wijnen niet mogelijk.
 2. Collectieve maatregelen: Deze bestaan onder meer uit het vermijden van grote groepen mensen bij elkaar, het scheiden van mensen met een minimale tussenruimte van 1,5 meter en diverse hygiënemaatregelen.
 3. Persoonlijke beschermingsmaatregelen: In een beperkt aantal situaties zijn de collectieve maatregelen niet toereikend omdat het veilig uitvoeren van de werkzaamheden het noodzakelijk kan maken dat medewerkers toch dichter dan de voorgeschreven 1,5 meter bij elkaar moeten werken. Omdat het hier een nieuw risico betreft; zal moeten worden vastgesteld waar deze middelen uit bestaan en hoe deze toegepast dienen te worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn dus altijd een laatste maatregel als de andere maatregelen ofwel niet mogelijk zijn ofwel onvoldoende bescherming bieden. Maatregelen kunnen overigens ook aanvullend aan elkaar zijn.

Als aanvullende middelen zijn beschikbaar:

 • Alcoholdoekjes
 • Mond-neus maskers
 • Flesjes handalcohol
 • Ontsmettingsdoeken, zgn. 'wetwipes'
 • Alcohol spray
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als je besmet wordt met het Corona-virus dan kunnen de gevolgen variëren van lichte klachten tot ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Vanuit de overheid zijn maatregelen afgekondigd om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan zoals onderling minimaal 1,5 meter afstand houden en diverse hygiënemaatregelen.

De gevolgen van een Corona-besmetting kunnen zijn:

 1. Hoge koorts
 2. Ademhalingsmoeilijkheden
 3. Blijvende schade aan de longen

De gevolgen van een besmetting kunnen dus ernstig zijn! Bovendien kan je, al wordt je zelf niet ziek, doordat je besmet bent andere, kwetsbare mensen besmetten.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken moet je in ieder geval:

 • De maatregelen opvolgen zoals die vermeld staan in het protocol Bouwplaatsen, fabrieken en werkplaatsen. Deze staat op de Corona-pagina op het intranet en wordt door de leidinggevenden voor iedereen zichtbaar opgehangen.
 • Als je de maatregelen niet of niet volledig kan opvolgen, bespreek je dat met je leidinggevende. Deze kan aanvullende middelen ter beschikking stellen waaronder mond-neus maskers.
 • Gebruik deze aanvullende middelen op de juiste manier!

Alcoholdoekjes

Deze doekjes zijn per stuk of in een emmer verpakt en worden gebruikt om kleinere oppervlaktes te ontsmetten. Denk hierbij aan een i-Pad, een pen, telefoon etc.

Gebruik: Maak het oppervlak eerst schoon en droog het goed af. Haal het doekje uit de verpakking, vouw het open en reinig daarmee het oppervlak. Droog het daarna niet meer af! Doordat de alcohol vervliegt, droogt het heel snel. Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor alcohol, waaronder plexiglas. Let op: Alcohol is vluchtig en brandbaar. Niet gebruiken bij vonken of open vuur.

Mond-neus maskers

Deze maskers worden gebruikt als het door het werk noodzakelijk is dat je samen werkzaamheden moet verrichten en je niet de 1,5 meter afstand kan bewaren. Het IIR of FFP2 filtermasker is alleen geschikt als deze volledig op het gezicht aan kan sluiten en is dus niet geschikt voor (stoppel-)baard dragers. Gebruik alleen maskers nieuw uit de verpakking; gebruik nooit eerder gebruikte maskers!

Gebruik:

Opzetten masker

 1. Zorg voor schone en ontsmette handen
 2. Haal het nieuwe masker uit de verpakking
 3. Bepaal wat de boven- en onderkant is; in de bovenkant is een strip verwerkt
 4. Vouw het masker open en plaats deze over de neus en kin
 5. Houd het masker met één hand op zijn plaats en doe de lussen achter de oren
 6. Druk de strip aan de bovenkant over de neus zodat deze goed aansluit
 7. Controleer of het masker rondom goed aansluit

Gebruik masker

 1. Zorg dat het masker steeds goed aangesloten blijft
 2. Vervang het masker als het ademen zwaar wordt; het masker is dan verzadigd
 3. Het masker tussentijds niet afzetten, niet op de kin zetten etc.
 4. Bij pauze het masker afzetten en niet hergebruiken
 5. Bij vervanging steeds de procedure ‘Afzetten masker’ en ‘Opzetten masker’ volgen (schone handen)

Afzetten masker

 1. Raak het masker niet aan
 2. Pak de lussen beet en haal deze achter de oren vandaan
 3. Gooi het masker weg in de gemengd BSA vuilcontainer, niet in de afvalbak in de keet
 4. Was en ontsmet opnieuw de handen

Handalcohol

Deze flessen worden gebruikt om de handen te ontsmetten na het handen wassen.

Gebruik: Was eerst goed je handen met water en zeep en droog ze af. Doe genoeg handalcohol op je droge hand om je handen voor minimaal 30 seconden vochtig te houden. Wrijf je handen droog met dezelfde beweging als dat je je handen wast. Spoel of droog je handen hierna niet meer af! Niet gebruiken bij oppervlaktes die gevoelig zijn voor alcohol, waaronder plexiglas. Let op: Alcohol is vluchtig en brandbaar. Niet gebruiken bij vonken of open vuur. Handen goed laten drogen voor aanvang andere activiteiten.

Ontsmettingsdoeken, zgn. 'wetwipes'

Deze doeken worden aangeleverd in een emmer en zijn bedoeld voor het ontsmetten van bijvoorbeeld deurkrukken, bureaus of lichtschakelaars.


Gebruik: Maak het oppervlak eerst schoon en droog het goed af. Haal de doek uit de emmer, vouw deze open en reinig daarmee het oppervlak. Droog het daarna niet meer af! Doordat de alcohol vervliegt, droogt het heel snel. Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor alcohol, waaronder plexiglas. Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor alcohol, waaronder plexiglas. Let op: Alcohol is vluchtig en brandbaar. Niet gebruiken bij vonken of open vuur.

Alcoholspray

De alcoholspray wordt gebruikt om apparatuur, meubels en andere oppervlaktes te ontsmetten in combinatie met bijvoorbeeld papieren handdoek (S-line).


Gebruik: Maak het oppervlak eerst schoon en droog het goed af. Neem een stuk papieren handdoek, spray wat alcoholoplossing op het oppervlak en verdeel het over het oppervlak met het papier. Droog het daarna niet meer af! Doordat de alcohol vervliegt, droogt het heel snel. Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor alcohol, waaronder plexiglas. Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor alcohol, waaronder plexiglas. Let op: Alcohol is vluchtig en brandbaar. Niet gebruiken bij vonken of open vuur.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Weten we wat de algemene maatregelen zijn en passen we die ook toe?
 2. Wanneer hebben we aanvullende middelen nodig?
 3. Weten we hoe we de middelen op de juiste manier moeten gebruiken?
Tips > Projectspecifieke afspraken
 • Bestel tijdig nieuwe middelen als deze op dreigen te raken. Levertijden kunnen flink oplopen!
 • Kijk op het intranet bij de jaarcontracten hoe en welke artikelen je kunt bestellen.
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.