12 Milieu
 >  Verontreiniging oppervlaktewater
Inleiding

Soms werken we in de buurt van open water. Daarbij bestaat de kans dat materialen of stoffen in het water terechtkomen. Om waterverontreiniging te voorkomen, is er een zorgplicht voor ons als Van Wijnen.

De regels worden streng gecontroleerd door de overheid. De controles kunnen worden uitgevoerd door:

 • IL&T
 • Het Waterschap of Hoogheemraadschap.

Overtreding van de regels kan leiden tot fikse boetes.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het oppervlaktewater kan worden verontreinigd doordat er materialen of stoffen in het water terechtkomen.

Bijvoorbeeld:

 • plastic, EPS resten
 • olie
 • zaagsel of houtresten
 • betonresten
 • lasspetters
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom verontreiniging van oppervlaktewater

 • Ruim zwerfvuil op en voorkom verspreiding ervan.
 • Leg de schotten van een werkplatform strak tegen elkaar aan en gebruik zonodig een dekzeil.
 • Gebruik een dekzeil bij het schoonmaken van de betonmixer om betonresten op te vangen.
 • Gebruik een lasdeken bij het lassen boven water. Zo voorkom je dat lasspetters in het water terechtkomen.

Kun je verontreiniging niet voorkomen? Meld de situatie aan je leidinggevende en maak daarna in overleg een melding met de SAMEN veilig app.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe is de bescherming van de omgeving geregeld op ons project?
 2. Kun je andere maatregelen bedenken om verontreiniging te voorkomen?
 3. Kan de werkvoorbereiding ook een bijdragen leveren om verontreiniging te voorkomen? Zo ja, welke dan?
Tips > Projectspecifiek
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.