A.B.
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevaarlijke Stoffen types
Introductie

Veel producten en materialen waarmee je in de bouw werkt, kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid. Of de gezondheid van je collega`s. Het zijn er zo veel, met veel verschillende kenmerken en risico`s waardoor je er veel over kan leren. In de toolboxen is er dan ook een heel hoofdstuk aan toegewijd. Deze toolbox is wat meer om een algemeen beeld te krijgen van gevaarlijke stoffen. Bekijk ook eens de andere toolboxen om meer te leren over specifieke stoffen en de daarbij behorende gevaren en risico`s. Zo is er bijvoorbeeld ook een toolbox over het opslaan van gasflessen, maar ook over houtstof en kwartsstof.  

Van sommige stoffen kun je eczeem krijgen, van andere astma en van weer andere hoofdpijn. Langdurig met schadelijke producten werken, kan zelfs tot hele ernstige aandoeningen leiden. Het is daarom van belang dat je op de verpakking, het veiligheidsinformatieblad (VIB) of de PISA kaart leest hoe de stoffen toegepast moet worden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Welke types gevaarlijke stoffen zijn er? En aan welk symbool kun je ze herkennen?

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat kun je doen?

 1. Bron gerichte aanpak
  Elimineer de werkzaamheden of de gevaarlijke stof;
  Vervang de gevaarlijke stof;
  Pas de werkwijze aan.
 2. Ventileren
  Door ventileren kun je gassen, dampen en stof afvoeren.
 3. Scheiden van mens en bron
  Bijvoorbeeld via scheidingswanden.
 4. Individuele maatregelen
  Bijvoorbeeld via veiligheidsbril, beschermende kleding en adembescherming.
 • Houd rekening met de grenswaarden;
 • Weet wat de gevolgen zijn van de gevaarlijke stoffen;
 • Zorg ervoor dat je de gevaarlijke stoffen op de juiste manier vervoerd en opslaat. Hiervoor komen specifieke toolboxen beschikbaar;
 • Zorg ervoor dat je de symbolen op verpakkingen leest en kent;
 • Weet welke beschermingsmiddelen je moet gebruiken bij de bepaalde gevaarlijke stof.

Raadpleeg hiervoor de chemie-kaart of een uitgebreidere informatie via het veiligheidsinformatieblad.

Let op: Niet alleen is het belangrijk om te weten hoe je moet werken met de betreffende gevaarlijke stoffen, maar zoek ook op wat je kunt doen bij een ongeluk met de stoffen. Zorg er hierbij voor dat je de benodigde hulpmiddelen bij de hand hebt. Zoals de juiste blusmiddelen of een oogspoelfles.

Bijzondere categorieën

 • Mutagene werking: er bestaat een kans dat de genen van jouw eventuele kinderen worden aangetast;
 • Teratogene werking: schadelijk voor je ongeboren kind;
 • Carcinogene werking: is kankerverwekkend;
 • Sensibiliserend: vermindert de weerstand van het lichaam.

Deze stoffen worden aangeduid met hetzelfde symbool als voor giftige stoffen. Ook vallen de stoffen onder de CMR-stoffen. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van stoffen die vallen onder de CMR.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bespreek met elkaar het volgende:

 1. Welke gevaarlijke stoffen worden op jullie bouwplaats gebruikt?
 2. Weet je hoe je daar mee moet werken en wat de risico`s zijn van die stoffen?
 3. Welke gevaarlijke stoffen liggen er in je bus? Wat zijn de risico`s daarvan?
 4. Liggen de gevaarlijke stoffen goed opgeslagen?
Tips > Voor meer informatie

Waarnemen en Meten

Reukwaarneming is geen goede aanwijzing om een gevaarlijke stof te herkennen:

 • Veel gevaarlijke stoffen zijn reukloos;
 • Je sommige gevaarlijke stoffen lekker vindt ruiken;
 • Je sommige gevaarlijke stoffen pas ruikt wanneer ze ver boven de grenswaarden zitten;
 • Je sommige gevaarlijke stoffen bij een te hoge hoeveelheid niet meer ruikt.


Meten = Weten

 1. Is het zuurstofpercentage minstens 19 procent?
 2. Zijn er explosieve stoffen aanwezig in de lucht?
 3. Zijn de aanwezige hoeveelheid giftige stoffen lager dan de grenswaarde?

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.