A.B.
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Diisocyanaten
Introductie

Diisocyanaten zijn een familie van zeer reactieve chemicaliën verwerkt in PU producten. Deze producten worden in de bouw veel toegepast als isolatie, vulmiddel en montageschuim. PU ontstaat door verschillende stoffen, zoals diisocyanaten, met elkaar te laten reageren. Tijdens het aanbrengen en uitharden zijn er risico`s voor de gezondheid. Er ontstaan vluchtige stoffen die snel verdampen en in de ademhalingszone komen. Ook bij huidcontact zijn er risico`s voor de gezondheid omdat deze stoffen door de huid opgenomen worden. 

Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht dat iedere werknemer die met PUR werkt, hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd.

Let op! Deze toolbox voldoet niet als opleiding.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Verschillende gezondheid risico`s die kunnen opspelen:

  • Irritatie;
  • Allergieën (door langdurige of in één keer een hele hoge dosis van diisocyanaten);
  • Astma (kortademigheid, hoesten of benauwdheid);
  • Huidproblemen (zoals: bultjes, jeuk, zwellingen, netelroos).

Zodra het product volledig is uitgehard, komen er geen gevaarlijke dampen meer vrij.