A.B.
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Terugkoppeling proefaudit veiligheidsladder
Introductie

In deze toolbox leggen we uit wat de Safety Culture Ladder inhoudt, wat we ermee willen bereiken en wat onze eerste ervaringen zijn na de proefaudit in juli.  

Wat is de Safety Culture Ladder (SCL)?

De Safety Culture Ladder (‘Veiligheidsladder’) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten, met de nadruk op de veiligheidscultuur. De SCL stimuleert bedrijven en hun leveranciers om veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende trede op de ladder. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.

Van Wijnen wil zich dit jaar certificeren voor trede 2 van de SCL (zie de afbeelding hierboven). Om alle collega’s hiervan bewust te maken, zijn wij gestart met de campagne Veilig voor Elkaar. Afgelopen april was hiervan de landelijke kick-off en daarna hebben wij deze stappen gezet:

 • Binnen het hele bedrijf vervangen we de oude helmen geleidelijk door nieuwe helmen. Ook werken we aan een nieuw kledingpakket.
 • Half november gaat onze nieuwe film voor de Bouwplaats Check-In live.
 • We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Bewust Veilig Dag in 2023.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Uit de proefaudit is gebleken dat Van Wijnen goed op weg is om in november SCL trede 2 te behalen, maar we moeten nog wel een aantal zaken oppakken. Op de volgende vier gebieden moeten wij ons in elk geval verbeteren:

 • V&G (Veiligheid & Gezondheid)-prestaties voor onderaannemers;
 • V&G-gedragsaudit;
 • Sanctioneren, belonen en waarderen;
 • Melden en opvolgen (on)veilige situaties.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat vragen deze verbeterpunten van jou?​​​​​​​

V&G-prestaties voor onderaannemers

 • Communiceer beter met onze onderaannemers over V&G-prestaties.
 • Geef daarin aandacht aan controle op en samenwerking rond V&G-plannen.
 • Werk samen met onderaannemers en bespreek de risico’s van het werk.
 • Spreek niet alleen eigen werknemers aan op V&G-gedrag, maar ook werknemers van onderaannemers.


V&G-gedragsaudit

 • Safety Walks doen we nog niet veel, dus leidinggevenden en directie gaan ze de komende tijd meer doen.
 • Ga met elkaar in gesprek over veilige houding en gedrag op jullie bouwplaats.
 • Doe elke dag een LMRA (Last Minute Risk Analysis) voor je gaat werken. Bespreek risico’s met je collega’s of leidinggevende.


Sanctioneren, belonen en waarderen

 • Geef je collega’s een compliment als zij veilig werken.
 • Uit je waardering naar elkaar als je wordt geholpen.
 • Geef je ideeën voor het belonen van veilig werken door aan je leidinggevende.
 • Ons sanctiebeleid is aan opfrissing toe, daar werken we nu aan.
 • Spreek elkaar aan op onveilig werken. Ga alleen veilig aan het werk.


Melden en opvolgen (on)veilige situaties

 • Belangrijk is dat wij leren van ongevallen. Lees daarom de ‘Leren van’-module (in de Veilig voor Elkaar-app) en bespreek deze met collega’s.
 • Meld onveilige situaties. Los ze op met je collega’s of vraag advies aan je leidinggevende.
 • Geef het goede voorbeeld en neem een veilige houding aan.
 • Meld ook veilige situaties in de Veilig voor Elkaar-app, want ook daarvan kunnen we leren!


De officiële audit

De landelijke audit voor trede 2 van de SCL vindt half november plaats. Tijdens deze audit onderzoekt een externe partij onze bedrijfscultuur vanuit een aantal verschillende invalshoeken en bedrijfsaspecten. Daarvoor kan ook jij worden geïnterviewd over hoe je tegen veiligheid aankijkt en hoe je dit op onze bouwplaatsen ervaart.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bespreek met elkaar het volgende:

 1. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn veiligheid en die van mijn collega’s.
 2. Ik heb al eens een melding aangemaakt in de Veilig voor Elkaar-app.
 3. Kom ik een onveilige situatie tegen, dan bespreek ik die met de uitvoerder of leidinggevende.
Tips > Voor meer informatie

Enkele links voor extra informatie:

Het nieuwsbericht op het intranet over de proefaudit

Informatie over de Safety Culture Ladder


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.