A.B.
14 Verkeersveiligheid
 >  Verkeersregelaar
Introductie

Tijdens deze toolbox besteden we aandacht aan de verkeersregelaar. De verkeersregelaar is iemand die zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op vaak drukke plekken. Denk hierbij aan drukke kruispunten, plekken waar verkeerslichten kapot zijn, in de buurt van scholen of tijdens werkzaamheden. ​​​​​​​​​​​​​​

Let op!
De meeste ongevallen met bouwverkeer hebben te maken met achteruit rijden. Voorkom achteruit rijden daarom zoveel mogelijk. Is keren op de bouw niet mogelijk, dan moet het bouwverkeer achteruit op de bouwplaats inrijden en vooruit uitrijden. Het komt soms voor dat bouwplaatsmedewerkers meehelpen met het regelen van het verkeer bij het in- en uitrijden van bouwverkeer. Dit is alleen toegestaan wanneer er aan­wijzingen aan de chauffeur gegeven worden bij het achteruitrijden. Je hebt namelijk geen bevoegdheid om het overige ver­keer te laten stoppen. Dit mag alleen een professionele verkeersregelaar. De weggebruikers moeten zelf anti­ciperen op de manoeuvres van het achteruitrijdende voertuig en zo nodig stoppen. Voor de herken­baarheid is het wel aan te bevelen om een oranje veiligheidsvest te dragen.


Regel het verkeer nooit zelf, laat dit over aan een verkeersregelaar!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Enkele directe risico`s waar rekening mee moet worden gehouden:

 1. De tijdsduur van de inzet van de verkeersregelaar;
 2. De afstand tot het langsrijdende verkeer in verband met aanrijdgevaar;
 3. De snelheid van het autoverkeer;
 4. De plaats en zichtbaarheid van de verkeersregelaar;
 5. De verkeersintensiteit.

Daarnaast zijn er nog enkele indirecte risico`s:

 1. Hoge geluidsbelasting;
 2. Blootstelling aan fijn stof;
 3. Werken tijdens nachtelijke uren;
 4. Werken onder tijdsdruk;
 5. Agressief gedrag overige verkeersdeelnemers.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen die per risicofactor genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld;

 1. Let op de arbeidstijden en pas waar mogelijk taakroulatie toe;
 2. zorg voor een veilige en goed zichtbare locatie met vluchtmogelijkheid;
 3. Plaats voor start werkzaamheden snelheidsbeperkende maatregelen, pas een maximale snelheid toe van 50km/u voor het verkeer;
 4. Beoordeel werklocatie voor start werkzaamheden, houd rekening met weersomstandigheden (regen, mist), en het is verplicht om zichtbaarheidskleding te dragen.
 5. Plan (indien mogelijk) de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de spitstijden in.

 1. Verstrek indien nodig aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 2. Blijf uit de gevarenzone van fijnstof, en gebruik wanneer nodig aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 3. Let op de arbeidstijden en pas waar mogelijk taakroulatie toe;
 4. Zorg voor voldoende verkeersregelaars zodat aflossing mogelijk is;
 5. Communiceer helder en houd 2 tot 3 stappen afstand van weggebruikers.                                                      

Daarnaast moet bij de inzet van verkeersregelaars ook voldaan worden aan de wettelijk bepaalde rust- pauzetijden en de beschikbaarheid van hygiënische voorzieningen (toilet, handwasstation, schaftruimte, e.d.). 

Eisen waaraan moet worden voldaan:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • In het bezit zijn van een geldig- getuigschrift of certificaat verkeersregelaar;
 • In het bezit zijn van een aanstellingscertificaat Verkeerscentrale Nederland;
 • Bij daglicht; een veiligheids jas/hesje dragen voor verkeersregelaars, zie afbeelding ;
 • Bij duisternis of slechte zichtomstandigheden de gele signaalbroek met retroreflecterende banden;
 • Als hulpmiddelen gebruikt een verkeersregelaar: een lamp met kegel, een fluit en een portofoon.

Wanneer je het verkeer wilt regelen, moet je aan alle bovengenoemde eisen voldoen. Voldoe je aan één of meer van deze punten niet, dan is het verkeer regelen niet toegestaan!

Moet het verkeer toch geregeld worden en is er geen verkeersregelaar in de buurt? Vraag dan de politie het verkeer te regelen.