A.B.
11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  BIG 4 - Geraakt worden door voorwerp
Introductie

Uit onderzoek blijkt dat vier belangrijke typen ongevallen vaak voorkomen. We noemen deze de BIG 4. We willen deze BIG 4 onder de aandacht brengen om zo de ongevallen te verminderen of liever nog, te voorkomen. Eén van de BIG 4 is. 'geraakt worden door voorwerpen'. Onder 'geraakt worden door voorwerpen' verstaan we:

 • Vallende voorwerpen;
 • Wegschietende voorwerpen;
 • Rondvliegende voorwerpen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico`s voor vallende voorwerpen:

 • ​​​​​​​Materiaal wat van een steiger valt;
 • Bij het vervoeren of verplaatsen van een voorwerp;
 • Bij bouw- en sloopwerkzaamheden;
 • Tijdens het werken op een niet goed geborgde ladder;
 • Bij het werken in een sleuf of bouwput.

Risico`s voor wegschietende en rondvliegende voorwerpen:

 • Onjuist gebruik van gereedschap;
 • Verkeerde keuze van het gereedschap ten opzichte van het te bewerken materiaal;
 • Onjuist of het niet gebruiken van (de juiste) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);
 • Onjuiste afscherming van werkzaamheden.

Mogelijke vormen van letsel of schade:

 • Kneuzingen;
 • Schaafwonden;
 • Steekwonden;
 • Beschadiging materiaal en materieel;
 • Vallen;
 • Letsel aan de ogen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat moet je doen om deze risico`s te verminderen

 • Blijf uit gevaren zones van collega`s die aan het werk zijn;
 • Het materiaal en voorwerpen goed borgen;
 • Gebruik maken van vaste machines en werkbanken;
 • Gebruik juiste gereedschap;
 • Zorgen voor de orde en netheid op de werkplaats;
 • Probeer gevaren te herkennen en elkaar te helpen;​​​​​​​
 • Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals helm, veiligheidsschoenen, handschoenen en een lange broek.
 • Maak bij een ongeval, een ongevalsmelding inclusief foto aan in de Veilig voor Elkaar App.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik houd mijn werkplek netjes;
 2. Ik ben mij bewust van de BIG 4;
 3. Ik weet wanneer ik welke PBM’s moet gebruiken.
Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.