A.B.
11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  BIG 4 - Gelijkvloerse val
Introductie

Uit onderzoek blijkt dat vier belangrijke typen ongevallen vaak voorkomen. We noemen deze de BIG 4. We willen deze BIG 4 onder de aandacht brengen om zo de ongevallen te verminderen of liever nog, te voorkomen. Eén van de BIG 4 is de 'gelijkvloerse val'. Onder een gelijkvloerse val verstaan we: 

 • Struikelen;
 • Uitglijden; 
 • Verstappen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico’s zijn: ​​​​​​​

 • Oneffenheden op terrein: gaten, stenen e.d.;
 • Onjuiste opslag van materialen in bijv. opslagcontainers;
 • Slechte orde en netheid op de werkplek: materialen, rommel (b.v. zaagresten rond zaagtafel);
 • Werken in slechte weersomstandigheden: ijzel, sneeuw, regen;
 • Stekeinden van wapeningskorven die boven het maaiveld uitsteken;
 • Verstappen op randen van bijvoorbeeld  draglineschotten, rijplaten en asfaltlagen e.d.;
 • Niet op de hoogte van veranderingen in het terrein;
 • Kabels, leidingen en (drainage)slangen die in de looproute liggen;
 • Lopen over zandhopen;
 • Open sparingen;
 • Lopen over wapeningsnetten;
 • Hoog gras in bermen maskeren gaten en stenen;
 • Ergens achter blijven haken.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen om bovenstaande risico’s te beperken:

 • Zorg  voor een opgeruimde en nette werkomgeving;
 • Neem tijd om op te ruimen en schoon te maken;
 • Zorg voor voldoende verlichting;
 • Sla materiaal op de juiste plek op;
 • Gebruik bijvoorbeeld planken om over wapening heen te lopen;
 • Afdoppen van uitstekend materiaal;
 • Vermijd gladde ondervloeren.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe kunnen we de werkomgeving beter opruimen en ordenen?
 2. Worden er telefoons gebruikt tijdens het lopen op de bouwplaats?

Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.