10 Psychosociale belasting
 >  Agressie en geweld
Introductie

Van agressie en geweld is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, wordt bedreigd of wordt aangevallen. Dit kan worden veroorzaakt door mensen binnen de organisatie (collega'€™s of leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (denk hierbij aan klanten en derden). Werknemers met externe contacten worden steeds vaker geconfronteerd met deze vormen van fysiek als verbaal geweld.

Enkele vormen van agressie en geweld zijn:

 • (non-)Verbale agressie
  Fel in discussie gaan, gebrek aan respect, beledigen, uitschelden, schreeuwen, intimideren, een dreigende houding aannemen, dreigen met fysiek geweld, treiteren, pesten, stalken, discriminatie.
 • Fysieke agressie
  Duwen, fysiek hinderen, slaan, schoppen, krabben, spugen, bijten, kopstoot, mensen belemmeren de ruimte te verlaten, aanranden, verwonden.
 • Agressie met gevaarlijke objecten of via gevaarlijke methoden
  Bedreigen met een mes, hond, gereedschap, pistool of andere wapens, wurgpogingen.
 • Indirecte agressie
  Getuige zijn van agressie, horen/zien/lezen dat collega's slachtoffer zijn geweest van geweld. Iemands geheimen aan een ander vertellen, harde muziek, regels overtreden (grenzen verkennen).
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Werknemers kunnen lichamelijk en geestelijk letsel oplopen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wanneer sprake is van verbaal geweld:

 • Probeer rustig te blijven.
 • Probeer te begrijpen waarom de ander agressie uit.
 • Probeer in gesprek te komen.
 • Probeer kalm te blijven en wordt vooral zelf niet agressief!

Als je gedreigd wordt met fysiek geweld, zorg voor je eigen veiligheid! Ga weg uit de situatie.

 • Als iemand fysiek geweld gebruikt, probeer ook dan kalm te blijven en wordt vooral zelf niet agressief!
 • Bel 112 of vraag omstanders dit te doen.
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Ik ga flink schelden als een rustige communicatie niet helpt.
 2. Mijn leidinggevende informeer ik over wat is gebeurd.
Tips > Projectspecifieke afspraken
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.