07 Fysieke belasting
 >  Fysieke belasting
Introductie

In de bouw wordt vaak zwaar werk verricht. Er worden nog altijd teveel en te zware materialen getild, gedragen, geduwd of getrokken. Lichamelijke overbelasting door zwaar tillen en dragen leidt tot klachten en aandoeningen aan het lichaam (nek, schouders, armen en rug). Bijna de helft van het ziekteverzuim in de bouw wordt door deze klachten veroorzaakt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Een blessure of slijtage oplopen door te zwaar en verkeerd:

 • tillen;
 • bukken;
 • trekken;
 • duwen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Maatregelen tegen overbelasting:

In de ontwerp- en voorbereidingsfase:

 • Hou in het ontwerp van het bouwwerk rekening met het voorkomen van zwaar tilwerk;
 • Kies in het ontwerp voor lichte materialen óf juist zware materialen;
 • Zorg voor een goede werkvoorbereiding en planning zodat onnodig transport dus onnodig tilwerk, kan worden voorkomen;
 • Plan de volgorde van werkzaamheden op een manier dat machinaal kan worden getild.

In de uitvoeringsfase:

De voorbereiding

 • Probeer handmatig tillen zoveel mogelijk te vermijden;
 • Leg zware materialen en gereedschappen niet op de grond, maar op werkhoogte neer (als dat kan);
 • Gebruik verticale transportmiddelen om zware bouwmaterialen op hun plek te krijgen;
 • Gebruik horizontale transportmiddelen om bouwmaterialen te verplaatsen;
 • Maak gebruik van mechanische hulpmiddelen;
 • Wissel zwaar werk en minder zwaar werk af;

De uitvoering

 • Buk en til niet onnodig. Gebruik hulpmiddelen;
 • Til niet te zwaar. Vraag collega's om hulp bij zware en grote voorwerpen (maximaal 50kg en 2 personen);
 • Houd de last zo dicht mogelijk tegen je lichaam;
 • Voorkom dat je ver moet reiken;
 • Til niet met verdraaide rug. Ga recht voor de last staan en laat je voeten het draaiwerk doen;
 • Til rustig en hou je rug zoveel mogelijk recht.

Andere lichamelijke belastingen naast tilwerk:

 • Werken in een ongezonde houding;
 • Zwaar duwen en trekken;
 • Trillingen en schokken;
 • Kou en vocht;
 • Langdurig hetzelfde repeterende werk doen.