01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsbewustzijn
Introductie

Iedereen verdient een veilige werkplek, maar werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. In 2016  en 2017 was het aantal ongevallen in de bouwsector stijgend is. Met in 2017 20 dodelijke ongevallen in Nederland. Het doorbreken van deze trend is ook een zaak voor Van Wijnen, want veiligheid staat op 1!

Een veilige werkplek voor iedereen kunnen we alleen realiseren als we ons daar gezamenlijk voor inzetten. Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen en zijn verantwoordelijkheid nemen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de risico's als het veiligheidsbewustzijn niet voldoende is?

 • Je kan een blinde vlek krijgen voor onveilige situaties op je eigen werkplek;
 • Gewenning aan onveilige situaties;
 • Dat er nog nooit iets is gebeurd, wil niet zeggen dat het veilig is ("We doen het toch al jaren zo", "Er is toch nog nooit wat gebeurd", "Dat gebeurd bij ons nou nooit");
 • Veiligheidsissues die niet worden teruggekoppeld aan de juiste persoon, kunnen niet verbeteren;
 • We kijken alleen wat een ander kan doen om het werk veiliger te maken en niet wat we zelf kunnen doen;
 • Door te haasten vergeten we de risico's te bekijken;
 • Het kan zijn dat andermans werkzaamheden of de omgeving risico's mee brengt voor jou.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Hoe kun je het veiligheidsbewustzijn verbeteren?

Van Wijnen - Veiligheid op 1

Misschien vanzelfsprekend, maar veiliger werken begint bij jezelf. Kijk wat je zelf bij kan dragen aan een veilige werkplek. Dat begint met het bewustzijn van de risico's die er zijn. Doe elke keer dat je (weer) start een laatste minuut risico anlayse (SAMEN).

 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen en andermans veiligheid.
 • Ik neem direct actie bij een onveilige situatie.
 • Ik spreek mijn collega's aan op onveilig werken.
 • Ik waardeer dat collega's mij aanspreken op onveilig werken.
 • Ik meld onveilige situaties zodat collega's daarvan kunnen leren.
 • Ik bespreek veiligheidsdilemma's met mijn leidinggevende.

IK GA PAS WERKEN ALS IK ZEKER WEET DAT IK HET VEILIG KAN DOEN!

Realiseer je dat we elkaar nodig hebben om er een veilige werkplek van te maken en niet iedereen zich altijd bewust is van onveilige situaties. Help elkaar en waardeer het ook als anderen jou helpen om het werk veiliger te maken. Zo gaan we samen naar een veilige werkplek!

Veilig werken, veilig naar huis.

Discussie > Bespreek het met je collega's!

Leg de volgende stellingen voor en vraag iedereen of zij het hiermee eens of oneens zijn:

 1. Iemand die al jaren hetzelfde werk doet, zal altijd alle risico's bij zijn werk zien.
 2. De uitvoerder moet zorgen dat onze werkplek veilig is, daar kan ik niks aan doen.
 3. Iemand van kantoor zal de risico's op het werk nooit herkennen.
 4. Een laatste minuut risico analyse is nutteloos.
Tips > Projectspecifieke afspraken
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................................

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.