Leren van
27-05-2020 Steigerrooster met stenen valt
Wat is er gebeurd?

Een steigerrooster is naar beneden gevallen met stenen die hierop stonden. Hierbij is een collega verwond.

Tijdens het inhijsen van kozijnen tussen het steiger en de kalkzandsteenmuur bleek dat niet alle roosters waren aangepast. De roosters waren eerst als ruwbouwbeveiliging aangebracht om doorval te voorkomen tot 15cm tijdens de ruwbouw.

Ter plaatse van het ongeval bleken de roosters nog niet aangepast omdat hier al stenen op waren geopperd. De steigerbouwer heeft deze niet kunnen aanpassen.

De timmerman wilde het rooster verwijderen maar sloeg de verkeerde wig los waardoor de roosters met de stenen naar beneden vielen.

De collega die er naast stond heeft een steen op zijn voorhoofd gekregen.

Het letsel betrof hechtingen en meerdere dagen verzuim. Én het besef dat dit erger had kunnen aflopen.

Hoofdoorzaak

De console voor de steigerroosters met hierop stenen is losgeslagen en hierdoor naar beneden gevallen.

Overige oorzaken
  • De stenen waren op een verkeerd gedeelte geopperd.
  • De steigerbouwer heeft de roosters niet aangepast / aan kunnen passen vóór het stelwerk.
  • De situatie is niet opgenomen voordat de console is losgeslagen.
Gevolgen

De stalen steigerroosters en de stenen die hier op stonden zijn naar beneden gevallen.

De collega die er naast stond is geraakt door een vallende steen.

Er is schade en rommel ontstaan door het gevallen materiaal en materieel. 

Maatregelen

De geopperde stenen zijn op de goede positie gezet zodat de steigerroosters door de steigerbouwer aangepast kunnen worden.

Leerpunten
  • Leg vast wie de steigerrooster aanpast en hoe dit moet gebeuren
  • Stem af en controleer dat de stenen op de juiste plaats worden geopperd.
  • Voer voordat een taak wordt uitgevoerd een controle uit op veiligheid. Zie ook de SAMEN-check.