09 Specifieke werkzaamheden
 >  Communicatie met de kraanmachinist
Introductie

Met een hijskraan wordt regelmatig gewerkt. Hierbij is het samenspel tussen de kraanmachinist en de aanpikkelateur van belang. Hijswerkzaamheden kunnen alleen goed gaan als de kraanmachinist en de aanpikkelateur alert zijn. Inhoudelijk gaat deze toolbox over communiceren met de kraanmachinist via een portofoon.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Door verkeerd gebruik van de portofoon kunnen botsingen ontstaan, lasten onveilig worden gehesen en mensen in de verdrukking komen.

Een portofoon wordt niet goed gebruikt als:

 • De portofoon niet aan staat;
 • Het volume niet open staat;
 • De portofoon op het verkeerde kanaal staat;
 • De portofoon te dicht tegen de mond wordt gehouden;
 • Er onduidelijk wordt gesproken;
 • Er te hard door de portofoon wordt geroepen (omdat het geluid gaat vervormen verstaat de machinist je niet);
 • Als je de knop nog niet ingedrukt is wordt gesproken (bijvoorbeeld STOP ZAKKEN klinkt dan als ..P ZAKKEN);
 • Er storend omgevingsgeluid is (in de herrie staan);
 • Er teveel haast is (je bent met teveel andere dingen bezig).
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het lijkt eenvoudig, maar het goed gebruiken van een portofoon vergt meer aandacht dan je zou denken. De portofoon kan los worden gebruikt of met een knijpmicrofoon. Hoe gebruik je de portofoon goed:

 • Zet de volumeknop helemaal open;
 • Controleer regelmatig of de volumeknop open staat (Bijv. als je na je pauze weer aan het werk gaat);
 • Zet de portofoon op het juiste kanaal (bij meerdere kranen op het werk streven we ernaar om kraan 1 ook kanaal 1 te geven en kraan 2, kanaal 2;
 • Test de portofoon eerst door de kraanmachinist op te roepen;
 • Druk de spreekknop van de portofoon goed in;
 • Geef de machinist de tijd om te reageren;
 • Praat op een rustige toon, niet schreeuwen;
 • Niet praten als er al gepraat wordt over de portofoon;
 • Blijf te allen tijde rustig, laat je door niemand opjagen;
 • Praat niet te gehaast;
 • Waarschuw van te voren mensen die zich in de omgeving bevinden;
 • Let op omgevingsgeluid, als dit te luid is neem, indien mogelijk, afstand van de geluidsbron;
 • Laat de portofoon altijd aanstaan, zo kan de machinist ook met jou communiceren;
 • Blijf bij het hijsen gefocust op de hijsbeweging, laat je niet afleiden;
 • Zet de portofoon niet uit, pas uitzetten bij inleveren;
 • Zet na einde van de werkzaamheden de portrofoon direct in de oplader (eventueel ook tijdens de pauze);

Houd de portofoon schoon en netjes. Is deze vervuild dan bestaat de kans dat sommige functies niet goed werken.

Nog enkele tips:

 • Roep de machinist op bij zijn naam;
 • Meld je eigen naam;
 • Geef aan waar je je bevindt op de bouwplaats;
 • Ga nooit onder de last staan;
 • Geef aan wat voor last je wilt verplaatsen, en waar de last naar toe moet;
 • Gebruik als navigatie de obstakels om je heen;
 • Spreek vanuit het zichtveld van de machinist.

De motoren hebben tijd nodig om af te remmen. De snelheid van zakken en het gewicht van de last kan de last nog wel 6 meter door zakken, voordat de motoren stil staan. Geef de hoogte aan in meters.

1= Volumeknop  2= Kanalenknop