01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Bewust smartphone gebruik
Introductie

De voordelen van de smartphone zijn ons algemeen bekend. Eén van de voordelen is dat we op elk moment van de (werk-)dag bereikbaar zijn. Er wordt overal gebeld, geappt en gesurft, zelfs in de cabine van machines en op projectlocatie(s). Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik van de smartphone.

Het gebruik van de smartphone tijdens het rijden en tijdens het werk is gevaarlijk omdat dit afleid van de eigenlijke taak. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor uzelf, uw collega’s en de omgeving (derden).

Wet
In de auto is bellen met een losse handtelefoon op de openbare weg verboden.

Van Wijnen wil voor werken met machines en bij rijden met materieel op de projectlocatie(s) dezelfde regel laten gelden. Tijdens werkzaamheden en in de cabine van machines is het gebruik van mobiele telefoons NIET toegestaan.

Wanneer is het gebruik van een smartphone/telefoon op een bouwplaats toegestaan?

 • Voor het melden van ongevallen en calamiteiten aan de eerstverantwoordelijke en voor het inschakelen van hulpdiensten;
 • Voor het melden van storingen aan machines of materieel die de voortgang van het productieproces belemmeren;
 • Voor het afroepen of bestellen van materialen of grondstoffen die op locatie verwerkt worden ( bv. leveringen van wapening, cement, beton e.d.).
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je bent afgeleid door het gebruik van de smartphone en daardoor onvoldoende bewust bezig bent om het materieel bedienen;
 • Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan tijdens het bellen. Denk aan: in de buurt van materieel bellen;
 • Tijdens telefoneren kun je in de gevarenzone terecht komen (wandelend telefoneren);
 • Als je een medewerker belt die in de uitvoering werkt kunnen zij worden afgeleid door je telefoontje.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bedien geen machines tijdens het bellen of gebruik van de smartphone (bv Whatsapp);
 • Sta stil op een veilige plek bij het voeren van gesprekken om vallen en struikelen te vermijden;
 • Houd het gesprek kort;
 • Vraag aan de persoon die je belt of het veilig is dat je hem belt;
 • Voer alleen zakelijke gesprekken (bv. voor het afroepen van materialen, het melden van storingen of incidenten en ongevallen);
 • Voer privé gesprekken in de ingelaste rust en schafttijden.

Wanneer dient uw mobiele telefoon uit te staan;

 • Tijdens risicovolle werkzaamheden (hijswerk, werken op hoogte, enz) of zoals bepaald in het V&G-plan, het werkplan, risico inventarisatie van het project of de taak risico analyse;
 • Indien de regels van de opdrachtgever het gebruik van mobiele telefoons verbieden;
 • Wanneer je je werkzaamheden uitvoert en hierbij je aandacht, concentratie en je handen nodig zijn;
 • In een omgeving waar je met je mobiele telefoon de elektronische apparatuur kan ontregelen;
 • In een explosieve omgeving, bijvoorbeeld chemische leidingen, besloten ruimte, enz;
 • En alle overige situaties waarbij je jezelf, anderen en mogelijk je omgeving in gevaar kan brengen.
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Tijdens werkactiviteiten zie ik dat smartphones worden gebruikt op de projectlocatie(s).
 2. Ik gebruik mijn smartphone op mijn werk alleen voor de SAMEN veilig app.
 3. Voor privé zaken bel ik alleen in de pauze.
 4. Bellen en lopen zie ik als een gevaarlijke combinatie.
Tips > Projectspecifieke afspraken
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................................

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.